Velkommen til hjertet av lokalsamfunnet

Velkommen inn til hjertet av lokalsamfunnet 

Amedia Marked er landets største reklamesamkjøring av lokale medier. Samlet når samkjøringen daglig ut til over 2 millioner mennesker. Vi er den viktigste markedsplassen for våre annonsører og våre mediehus er limet i lokalsamfunnet. Lokalt engasjement og lokale medier hører sammen.
Med geografisk segmentering og lokaltilpassede budskap kan du snakke direkte til forbrukerne der de faktisk er, i deres hverdag.
Vi tar deg fra storby til alle landets viker og nes. Med oss kommer du enda nærmere enda flere