Velkommen til hjertet av lokalsamfunnet

Velkommen inn til hjertet av lokalsamfunnet

På første rad sitter et publikum som faktisk bryr seg. 

Amedia Marked er landets største reklamesamkjøring av lokale medier. Samlet når samkjøringen daglig ut til over 2 millioner mennesker. Vi er den viktigste markedsplassen for våre annonsører og våre mediehus er limet i lokalsamfunnet. Lokalt engasjement og lokale medier hører sammen.

Med geografisk segmentering og lokaltilpassede budskap kan du snakke direkte til forbrukerne der de faktisk er, i deres hverdag.

Vi tar deg fra storby til alle landets viker og nes. Med oss kommer du enda nærmere enda flere.