Velkommen til hjertet av lokalsamfunnet

Velkommen inn til hjertet av lokalsamfunnet 

Amedia Marked er landets største reklamesamkjøring av lokale medier. Samlet når samkjøringen daglig ut til 2,1 millioner mennesker. Vi er den viktigste markedsplassen for våre annonsører og våre mediehus er limet i lokalsamfunnet. Lokalt engasjement og lokale medier hører sammen.

Med geografisk segmentering og lokaltilpassede budskap kan du snakke direkte til forbrukerne der de faktisk er, i deres hverdag.
Vi tar deg fra storby til alle landets viker og nes. Med oss kommer du enda nærmere enda flere