Agder

Totalt godkjent netto opplag:   42 991
Antall lesere:   57 300
Leserdekning: 49 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Agder finner du seks lokalaviser. Ved å annonsere i Agder når du daglig ut til 57 300 lesere. Samlet opplag er 42 991 og en leserdekning på 49 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Agderposten Arendal 19 300 33 100 43 % man-lør
Aust-Agder Blad Risør 3 700 5 600 57 % tir/tor/lør
Grimstad Adressetidende Grimstad 6 300 11 000 48 % tir/tor/lør
Lillesands-Posten Lillesand 4 400 6 200 48 % tir/fre
Tvedestrandsposten Tvedestrand 5000 5 500 44 % tir/tor/lør
Vennesla Tidende Vennesla 4 300 6 000 36 % tir/fre