Follo

Totalt godkjent netto opplag: 26 351
Antall lesere:     33 500
Leserdekning: 25 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Follo finner du fem lokalaviser. Ved å annonsere i Follo når du daglig ut til 33 500 lesere. Samlet opplag er 26 351 og en leserdekning på 25 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Akershus Amtstidende Drøbak 7 900 9 300 27 % man/ons/fre
Enebakk Avis Enebakk 2 500 4 700 44 % torsdag
Vestby Avis Vestby 3 400 4 900 30 % torsdag
Østlandets Blad Ski 10 200 13 500 19 % man-fre
Ås Avis Ås 2 300 3 200 15 % torsdag