Follo

Totalt godkjent netto opplag: 25 210
Antall lesere:     36 418
Leserdekning: 29 %
F&M 19/1  


I samkjøringspakken Follo finner du fem lokalaviser. Ved å annonsere i Follo når du daglig ut til 36 418 lesere. Samlet opplag er 25 210 og en leserdekning på 29 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Akershus Amtstidende Drøbak 7 400 10 200 31 % man/ons/fre
Enebakk Avis Enebakk 2 500 4 100 40 % torsdag
Vestby Avis Vestby 3 400 4 800 29 % torsdag
Østlandets Blad Ski 9 600 16 500 23 % man-fre
Ås Avis Ås 2 300 3 800 20 % torsdag