Follo

Totalt godkjent netto opplag: 26 351
Antall lesere:     31 700
Leserdekning: 25 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Follo finner du fem lokalaviser. Ved å annonsere i Follo når du daglig ut til 31 700 lesere. Samlet opplag er 26 351 og en leserdekning på 31 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Akershus Amtstidende Drøbak 7 900 8 800 25 % man/ons/fre
Enebakk Avis Enebakk 2 500 4 000 38 % torsdag
Vestby Avis Vestby 3 400 4 600 27 % torsdag
Østlandets Blad Ski 10 200 12 400 18 % man-fre
Ås Avis Ås 2 300 3 700 17 % torsdag