Follo

Totalt godkjent netto opplag: 25 524
Antall lesere:     34 532
Leserdekning: 27 %
F&M 19/2  


I samkjøringspakken Follo finner du fem lokalaviser. Ved å annonsere i Follo når du daglig ut til 34 532 lesere. Samlet opplag er 25 524 og en leserdekning på 27 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Akershus Amtstidende Drøbak 7 500 9 700 29 % man/ons/fre
Enebakk Avis Enebakk 2 400 4 300 41 % torsdag
Vestby Avis Vestby 3 400 4 900 29 % torsdag
Østlandets Blad Ski 9 900 14 800 20 % man-fre
Ås Avis Ås 2 300 3 000 15 % torsdag