Møre og Romsdal

Annonsering i Møre og Romsdal

Våre lokalaviser formidler de viktigste lokale nyhetene, setter dagsorden og deler historiene fra livet som leves lokalt. Lokalavisen byr på relevant redaksjonelt innhold. Lesermodus og budskap i et troverdig miljø skaper utvilsomt effekt for annonsører. Med geografisk segmentering og lokalt tilpassede budskap i annonser kan annonsøren snakke direkte til forbrukerne der de faktisk er, i deres hverdag. Annonser i lokale medier oppleves som nyttige for å planlegge innkjøp og våre kampanjetester viser at kommersielle budskap har høy oppmerksomhet blant våre lesere.

I kolonnen til høyre finner du tre samkjøringspakker for annonsering i Møre og Romsdal. Velg i menyen for å se hvilke aviser som inngår i hver pakke, samlet lesertall og hvilken leserdekning samkjøringspakken totalt gir.

 

Annonsering i Møre og Romsdal

Våre samkjøringspakker

Møre og Romsdal Møre og Romsdal by TK +