Aust-Agder

Totalt godkjent netto opplag: 38 424
Antall lesere:   51 042
Leserdekning: 51 %
F&M 19/1  


I samkjøringspakken Aust-Agder finner du fem lokalaviser. Ved å annonsere i Aust-Agder når du daglig ut til 51 042 lesere. Samlet opplag er 38 424 og en leserdekning på 51 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Agderposten Arendal 19 900 33 500 43 % man-lør
Aust-Agder Blad Risør 3 600 5 400 52 % tir/tor/lør
Grimstad Adressetidende Grimstad 6 200 11 400 49 % tir/tor/lør
Lillesands-Posten Lillesand 4 300 6 500 51 % tir/fre
Tvedestrandsposten Tvedestrand 4 400 5 400 44 % tir/tor/lør