Aust-Agder

Totalt godkjent netto opplag: 38 815
Antall lesere:   51 160
Leserdekning: 47 %
F&M 19/2  


I samkjøringspakken Aust-Agder finner du fem lokalaviser. Ved å annonsere i Aust-Agder når du daglig ut til 51 160 lesere. Samlet opplag er 38 815 og en leserdekning på 47 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Agderposten Arendal 19 800 33 500 44 % man-lør
Aust-Agder Blad Risør 3 600 5 300 55 % tir/tor/lør
Grimstad Adressetidende Grimstad 6 300 10 800 45 % tir/tor/lør
Lillesands-Posten Lillesand 4 500 6 300 47 % tir/fre
Tvedestrandsposten Tvedestrand 4 600 5 500 42 % tir/tor/lør