Aust-Agder

Totalt godkjent netto opplag: 38 680
Antall lesere:   51 300
Leserdekning: 51 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Aust-Agder finner du fem lokalaviser. Ved å annonsere i Aust-Agder når du daglig ut til 51 300 lesere. Samlet opplag er 38 680 og en leserdekning på 51 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Agderposten Arendal 19 300 33 100 43 % man-lør
Aust-Agder Blad Risør 3 700 5 600 57 % tir/tor/lør
Grimstad Adressetidende Grimstad 6 300 11 000 48 % tir/tor/lør
Lillesands-Posten Lillesand 4 400 6 200 48 % tir/fre
Tvedestrandsposten Tvedestrand 5000 5 500 44 % tir/tor/lør