Aust-Agder

Totalt godkjent netto opplag: 38 680
Antall lesere:   49 500
Leserdekning: 48 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Aust-Agder finner du fem lokalaviser. Ved å annonsere i Aust-Agder når du daglig ut til 49 500 lesere. Samlet opplag er 38 680 og en leserdekning på 48 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Agderposten Arendal 19 300 31 200 40 % man-lør
Aust-Agder Blad Risør 3 700 5 600 52 % tir/tor/lør
Grimstad Adressetidende Grimstad 6 300 11 000 45 % tir/tor/lør
Lillesands-Posten Lillesand 4 400 6 300 50 % tir/fre
Tvedestrandsposten Tvedestrand 5000 5 000 41 % tir/tor/lør