Buskerud

Totalt godkjent netto opplag:   78 726
Antall lesere:   112 824
Leserdekning: 40 %
F&M 19/1  


I samkjøringspakken Buskerud finner du ti lokalaviser.Ved å annonsere i Buskerud når du daglig ut til 112 824 lesere. Samlet opplag er 78 726 og en leserdekning på 40 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Bygdeposten Vikersund 6 500 12 000 44 % tir/tor/lør
Drammens Tidende Drammen 27 200 42 200 26 % man-lør
Eikerbladet Mjøndalen 2 900 9 200 22 % torsdag
Hallingdølen Ål 9 000 13 000 65 % tir/tor/lør
Lierposten Lier 3 700 9 200 33 % torsdag
Laagendalsposten Kongsberg 8 900 12 900 37 % man-lør
Ringerikes Blad Hønefoss 11 000 15 700 38 % man-lør
Røyken og Hurums Avis Sætre 5 000 10 800 32 % tir/tor
Sande Avis Sande 2 400 3 900 41 % torsdag
Svelviksposten Svelvik 2 200 4 300 54 % torsdag