Buskerud By

Totalt godkjent netto opplag:   47 051
Antall lesere:     69 288
Leserdekning: 31 %
F&M 19/1  


I samkjøringspakken Buskerud By finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i Buskerud By når du daglig ut til 69 288 lesere. Samlet opplag er 47 051 og en leserdekning på 31 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Drammens Tidende Drammen 27 200 42 200 26 % man-lør
Laagendalsposten Kongsberg 8 900 12 900 37 % man-lør
Ringerikes Blad Hønefoss 11 000 15 700 38 % man-lør