Buskerud By

Totalt godkjent netto opplag:   47 796
Antall lesere:     65 200
Leserdekning: 31 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Buskerud By finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i Buskerud By når du daglig ut til 65 200 lesere. Samlet opplag er 47 796 og en leserdekning på 31 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Drammens Tidende Drammen 27 600 38 700 25 % man-lør
Laagendalsposten Kongsberg 9 000 12 500 36 % man/ons/tor/fre
Ringerikes Blad Hønefoss 11 200 14 900 36 % man-lør