Buskerud By

Totalt godkjent netto opplag:   47 796
Antall lesere:     63 600
Leserdekning: 28 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Buskerud By finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i Buskerud By når du daglig ut til 63 600 lesere. Samlet opplag er 47 796 og en leserdekning på 28 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Drammens Tidende Drammen 27 600 37 800 24 % man-lør
Laagendalsposten Kongsberg 9 000 12 200 36 % man/ons/tor/fre
Ringerikes Blad Hønefoss 11 200 14 400 34 % man-lør