Buskerud By

Totalt godkjent netto opplag:   47 171
Antall lesere:     65 997
Leserdekning: 29 %
F&M 19/2  


I samkjøringspakken Buskerud By finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i Buskerud By når du daglig ut til 65 997 lesere. Samlet opplag er 47 171 og en leserdekning på 29 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Drammens Tidende Drammen 27 300 39 300 24 % man-lør
Laagendalsposten Kongsberg 8 900 12 500 35 % man-lør
Ringerikes Blad Hønefoss 11 000 15 400 37 % man-lør