Finnmark

Totalt godkjent netto opplag: 12 694
Antall lesere:    20 695
Leserdekning: 33 %
F&M 19/1  


I samkjøringspakken Finnmark finner du to lokalaviser. Ved å annonsere i Finnmark når du daglig ut til 20 695 lesere. Samlet opplag er 12 694 og en leserdekning på 33 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Finnmark Dagblad Hammerfest 6 900 11 300 29 % man/ons/tors/fre
Finnmarken Vadsø 5 800 10 300 35 % man/ons/tor/fre