Finnmark

Totalt godkjent netto opplag: 12 857
Antall lesere:    21 085
Leserdekning: 35 %
F&M 19/2  


I samkjøringspakken Finnmark finner du to lokalaviser. Ved å annonsere i Finnmark når du daglig ut til 21 085 lesere. Samlet opplag er 12 857 og en leserdekning på 35 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Finnmark Dagblad Hammerfest 7 000 11 400 31 % man/ons/tors/fre
Finnmarken Vadsø 5 800 10 300 35 % man/ons/tor/fre