Finnmark

Totalt godkjent netto opplag: 13 303
Antall lesere:    19 600
Leserdekning: 27 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Finnmark finner du to lokalaviser. Ved å annonsere i Finnmark når du daglig ut til 19 600 lesere. Samlet opplag er 13 303 og en leserdekning på 27 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Dagbladet Finnmarken Vadsø 5 900 9 500 34 % man/ons/tor/fre
Finnmark Dagblad Hammerfest 7 400 10 700 25 % man/ons/tors/fre