Finnmark

Totalt godkjent netto opplag: 13 303
Antall lesere:    20 700
Leserdekning: 29 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Finnmark finner du to lokalaviser. Ved å annonsere i Finnmark når du daglig ut til 20 700 lesere. Samlet opplag er 13 303 og en leserdekning på 29 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Dagbladet Finnmarken Vadsø 5 900 10 200 34 % man/ons/tor/fre
Finnmark Dagblad Hammerfest 7 400 11 300 28 % man/ons/tors/fre