Haugalandet

Totalt godkjent netto opplag:     30 112
Antall lesere: 50 198
Leserdekning: 39 %
F&M 19/1  

I samkjøringspakken Haugalandet finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i Haugalandet når du daglig ut til 50 198 lesere. Samlet opplag er 30 112 og en leserdekning på 39 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

 

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Hardanger Folkeblad Odda 5 000 8 200 64 % man/ons/fre
Haugesunds Avis Haugesund 20 700 35 400 33 % man-lør
Kvinnheringen Husnes 4 400 7 700 58 % man/ons/fre