Haugalandet

Totalt godkjent netto opplag:     30 505
Antall lesere: 45 100
Leserdekning: 36 %
F&M 20/2  

I samkjøringspakken Haugalandet finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i Haugalandet når du daglig ut til 45 100 lesere. Samlet opplag er 30 505 og en leserdekning på 36 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

 

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Hardanger Folkeblad Odda 4 900 7 100 57 % tir/fre
Haugesunds Avis Haugesund 21 200 31 400 28 % man-lør
Kvinnheringen Husnes 4 400 7 300 55 % tir/fre