Haugalandet

Totalt godkjent netto opplag:     30 204
Antall lesere: 50 198
Leserdekning: 39 %
F&M 19/2  

I samkjøringspakken Haugalandet finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i Haugalandet når du daglig ut til 50 198 lesere. Samlet opplag er 30 204 og en leserdekning på 39 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

 

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Hardanger Folkeblad Odda 5 000 7 700 62 % man/ons/fre
Haugesunds Avis Haugesund 20 800 35 400 33 % man-lør
Kvinnheringen Husnes 4 400 7 800 62 % man/ons/fre