Haugalandet

Totalt godkjent netto opplag:     30 505
Antall lesere: 47 100
Leserdekning: 36 %
F&M 20/2  

I samkjøringspakken Haugalandet finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i Haugalandet når du daglig ut til 47 100 lesere. Samlet opplag er 30 505 og en leserdekning på 36 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

 

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Hardanger Folkeblad Odda 4 900 7 400 59 % man/ons/fre
Haugesunds Avis Haugesund 21 200 32 400 30 % man-lør
Kvinnheringen Husnes 4 400 7 900 63 % man/ons/fre