Hedmark

Totalt godkjent netto opplag:   65 510
Antall lesere:   93 695
Leserdekning: 47 %
F&M 19/2  


I samkjøringspakken Hedmark finner du fem lokalaviser. Ved å annonsere i Hedmark når du daglig ut til 93 695 lesere. Samlet opplag er 65 510 og en leserdekning på 47 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Arbeidets Rett Røros 7 300 10 500 44 % man/ons/fre
Glåmdalen Kongsvinger 14 700 22 100 40 % man-lør
Hamar Arbeiderblad Hamar 19 200 38 100 42 % man-lør
Ringsaker Blad Moelv 7 800 13 900 29 % tir/tor/lør
Østlendingen Elverum 16 500 25 900 40 % man-lør