Hedmark

Totalt godkjent netto opplag:   65 540
Antall lesere:   83 500
Leserdekning: 41 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Hedmark finner du fem lokalaviser. Ved å annonsere i Hedmark når du daglig ut til 83 500 lesere. Samlet opplag er 65 540 og en leserdekning på 42 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Arbeidets Rett Røros 7 400 8 800 38 % man/ons/fre
Glåmdalen Kongsvinger 14 800 19 500 34 % man-lør
Hamar Arbeiderblad Hamar 19 000 34 000 37 % man-lør
Ringsaker Blad Moelv 7 900 12 500 25 % tir/tor/lør
Østlendingen Elverum 16 400 21 500 35 % man-lør