Hedmark

Totalt godkjent netto opplag:   65 540
Antall lesere:   91 300
Leserdekning: 46 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Hedmark finner du fem lokalaviser. Ved å annonsere i Hedmark når du daglig ut til 91 300 lesere. Samlet opplag er 65 540 og en leserdekning på 46 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Arbeidets Rett Røros 7 400 9 300 39 % man/ons/fre
Glåmdalen Kongsvinger 14 800 21 600 40 % man-lør
Hamar Arbeiderblad Hamar 19 000 37 000 41 % man-lør
Ringsaker Blad Moelv 7 900 13 200 26 % tir/tor/lør
Østlendingen Elverum 16 400 25 700 37 % man-lør