Hedmark Oppland By

Totalt godkjent netto opplag:   92 839
Antall lesere:   149 908
Leserdekning: 45 %
F&M 19/2  


I samkjøringspakken Hedmark Oppland By finner du fem lokalaviser.Ved å annonsere i Hedmark Oppland By når du daglig ut til 149 908 lesere. Samlet opplag er 92 839 og en leserdekning på 45 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Glåmdalen Kongsvinger 14 700 22 100 40 % man-lør
Gudbrandsdølen Dagningen Lillehammer 22 300 39 000 48 % man-lør
Hamar Arbeiderblad Hamar 19 200 38 100 42 % man-lør
Oppland Arbeiderblad Gjøvik 20 200 34 100 42 % man-lør
Østlendingen Elverum 16 500 25 900 40 % man-lør