Hedmark Oppland By

Totalt godkjent netto opplag:   93 263
Antall lesere:   128 600
Leserdekning: 38 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Hedmark Oppland By finner du fem lokalaviser.Ved å annonsere i Hedmark Oppland By når du daglig ut til 128 600 lesere. Samlet opplag er 93 263 og en leserdekning på 38 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Glåmdalen Kongsvinger 14 800 19 500 34 % man-lør
Gudbrandsdølen Dagningen Lillehammer 22 500 32 600 40 % man-lør
Hamar Arbeiderblad Hamar 19 000 34 000 37 % man-lør
Oppland Arbeiderblad Gjøvik 20 600 28 800 36 % man-lør
Østlendingen Elverum 16 400 21 500 35 % man-lør