Hedmark Oppland By

Totalt godkjent netto opplag:   92 910
Antall lesere:   149 593
Leserdekning: 44 %
F&M 19/1  


I samkjøringspakken Hedmark Oppland By finner du fem lokalaviser.Ved å annonsere i Hedmark Oppland By når du daglig ut til 149 593 lesere. Samlet opplag er 92 910 og en leserdekning på 44 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Glåmdalen Kongsvinger 14 800 24 400 43 % man-lør
Gudbrandsdølen Dagningen Lillehammer 22 000 37 100 46 % man-lør
Hamar Arbeiderblad Hamar 19 200 38 900 43 % man-lør
Oppland Arbeiderblad Gjøvik 20 400 35 100 43 % man-lør
Østlendingen Elverum 16 500 24 500 34 % man-lør