Hedmark Oppland

Totalt godkjent netto opplag: 123 733
Antall lesere:  179 625
Leserdekning: 48 %
F&M 19/2  


I samkjøringspakken Hedmark Oppland finner du ni lokalaviser. Ved å annonsere i Hedmark Oppland når du daglig ut til 179 625 lesere. Samlet opplag er 123 733 og en leserdekning på 48 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Arbeidets Rett Røros 7 300 10 500 44 % man/ons/fre
Glåmdalen Kongsvinger 14 700 22 100 40 % man-lør
Gudbrandsdølen Dagningen Lillehammer 22 300 39 000 48 % man-lør
Hadeland Hadeland 7 200 10 400 44 % man/ons/fre
Hamar Arbeiderblad Hamar 19 200 38 100 42 % man-lør
Oppland Arbeiderblad Gjøvik 20 200 34 100 42 % man-lør
Ringsaker Blad Moelv 7 800 13 900 29 % tir/tor/lør
Valdres Fagernes 8 500 12 100 58 % tir/tor/lør
Østlendingen Elverum 16 500 25 900 40 % man-lør