Hedmark Oppland

Totalt godkjent netto opplag: 124 770
Antall lesere:  173 700
Leserdekning: 47 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Hedmark Oppland finner du ni lokalaviser. Ved å annonsere i Hedmark Oppland når du daglig ut til 173 700 lesere. Samlet opplag er 124 770 og en leserdekning på 47 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Arbeidets Rett Røros 7 400 9 300 39 % man/ons/fre
Glåmdalen Kongsvinger 14 800 21 600 40 % man-lør
Gudbrandsdølen Dagningen Lillehammer 22 500 36 300 45 % man-lør
Hadeland Hadeland 7 400 9 800 44 % man/ons/fre
Hamar Arbeiderblad Hamar 19 000 37 000 41 % man-lør
Oppland Arbeiderblad Gjøvik 20 600 33 000 42 % man-lør
Ringsaker Blad Moelv 7 900 13 200 26 % tir/tor/lør
Valdres Fagernes 8 800 11 600 57 % tir/tor/lør
Østlendingen Elverum 16 400 25 700 37 % man-lør