Hedmark Oppland

Totalt godkjent netto opplag: 123 696
Antall lesere:  179 924
Leserdekning: 48 %
F&M 19/1  


I samkjøringspakken Hedmark Oppland finner du ni lokalaviser. Ved å annonsere i Hedmark Oppland når du daglig ut til 179 924 lesere. Samlet opplag er 123 696 og en leserdekning på 48 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Arbeidets Rett Røros 7 300 10 700 44 % man/ons/fre
Glåmdalen Kongsvinger 14 800 24 400 43 % man-lør
Gudbrandsdølen Dagningen Lillehammer 22 000 37 100 46 % man-lør
Hadeland Hadeland 7 300 10 000 42 % man/ons/fre
Hamar Arbeiderblad Hamar 19 200 38 900 43 % man-lør
Oppland Arbeiderblad Gjøvik 20 400 35 100 43 % man-lør
Ringsaker Blad Moelv 7 800 13 900 31 % tir/tor/lør
Valdres Fagernes 8 500 12 600 60 % tir/tor/lør
Østlendingen Elverum 16 500 24 500 34 % man-lør