Hedmark Oppland

Totalt godkjent netto opplag: 124 770
Antall lesere:  157 300
Leserdekning: 41 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Hedmark Oppland finner du ni lokalaviser. Ved å annonsere i Hedmark Oppland når du daglig ut til 157 300 lesere. Samlet opplag er 124 770 og en leserdekning på 41 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Arbeidets Rett Røros 7 400 8 800 38 % man/ons/fre
Glåmdalen Kongsvinger 14 800 19 500 34 % man-lør
Gudbrandsdølen Dagningen Lillehammer 22 500 32 600 40 % man-lør
Hadeland Hadeland 7 400 9 200 34 % man/ons/fre
Hamar Arbeiderblad Hamar 19 000 34 000 37 % man-lør
Oppland Arbeiderblad Gjøvik 20 600 28 800 36 % man-lør
Ringsaker Blad Moelv 7 900 12 500 25 % tir/tor/lør
Valdres Fagernes 8 800 10 800 54 % tir/tor/lør
Østlendingen Elverum 16 400 21 500 35 % man-lør