Helgeland

Totalt godkjent netto opplag: 15 681
Antall lesere:    23 273
Leserdekning:  44 %
F&M 19/1  


I samkjøringspakken Helgeland finner du to lokalaviser. Ved å annonsere i Helgeland når du daglig ut til 23 273 lesere. Samlet opplag er 15 681 og en leserdekning på 44 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Helgelendingen Mosjøen 6 900 10 800 44 % man/ons/tor/fre
Rana Blad Mo i Rana 8 800 13 200 42 % man/ons/tor/fre