Helgeland

Totalt godkjent netto opplag: 15 059
Antall lesere:    21 953
Leserdekning:  41 %
F&M 19/2  


I samkjøringspakken Helgeland finner du to lokalaviser. Ved å annonsere i Helgeland når du daglig ut til 21 953 lesere. Samlet opplag er 15 059 og en leserdekning på 41 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Helgelendingen Mosjøen 6 700 10 300 42 % man/ons/tor/fre
Rana Blad Mo i Rana 8 400 12 400 39 % man/ons/tor/fre