Helgeland

Totalt godkjent netto opplag: 15 358
Antall lesere:    20 300
Leserdekning:  36 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Helgeland finner du to lokalaviser. Ved å annonsere i Helgeland når du daglig ut til 20 300 lesere. Samlet opplag er 15 358 og en leserdekning på 36 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Helgelendingen Mosjøen 6 800 9 700 40 % man/ons/tor/fre
Rana Blad Mo i Rana 8 600 11 300 36 % man/ons/tor/fre