Hordaland

Totalt godkjent netto opplag:  47 751
Antall lesere:    66 600
Leserdekning: 18 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Hordaland finner du fem lokalaviser. Ved å annonsere i Hordaland når du daglig ut til 66 600 lesere. Samlet opplag er 47 751 og en leserdekning på 18 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Bergensavisen Bergen 25 300 28 900 7 % man-lør
Hardanger Folkeblad Odda 4 900 7 400 59 % tir/fre
Hordaland Voss 8 000 15 700 61 % tir/tor/lør
Kvinnheringen Husnes 4 400 7 900 63 % tir/fre
Nordhordland Knarvik 5 100 10 200 26 % ons/lør