Hordaland

Totalt godkjent netto opplag:  44 658
Antall lesere:    68 909
Leserdekning: 16 %
F&M 19/1  


I samkjøringspakken Hordaland finner du fem lokalaviser. Ved å annonsere i Hordaland når du daglig ut til 68 909 esere. Samlet opplag er 44 658 og en leserdekning på 16 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Bergensavisen Bergen 22 500 29 000 8 % man-lør
Hardanger Folkeblad Odda 5 000 8 200 64 % man/ons/fre
Hordaland Voss 7 800 15 600 63 % tir/tor/lør
Kvinnheringen Husnes 4 400 7 700 58 % man/ons/fre
Nordhordland Knarvik 4 900 12 100 30 % ons/lør