Hordaland

Totalt godkjent netto opplag:  47 751
Antall lesere:    60 000
Leserdekning: 16 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Hordaland finner du fem lokalaviser. Ved å annonsere i Hordaland når du daglig ut til 60 000 lesere. Samlet opplag er 47 751 og en leserdekning på 16 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Bergensavisen Bergen 25 300 24 900 8 % man-lør
Hardanger Folkeblad Odda 4 900 7 100 57 % tir/fre
Hordaland Voss 8 000 14 200 58 % tir/tor/lør
Kvinnheringen Husnes 4 400 7 300 55 % tir/fre
Nordhordland Knarvik 5 100 8 900 22 % ons/lør