Mjøsa

Totalt godkjent netto opplag:   69 456
Antall lesere:   113 342
Leserdekning: 48 %
F&M 19/2  


I samkjøringspakken Mjøsa finner du fire lokalaviser. Ved å annonsere i Mjøsa når du daglig ut til 113 342 lesere. Samlet opplag er 69 456 og en leserdekning på 48 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Gudbrandsdølen Dagningen Lillehammer 22 300 39 000 48 % man-lør
Hamar Arbeiderblad Hamar 19 200 38 100 42 % man-lør
Oppland Arbeiderblad Gjøvik 20 200 34 100 42 % man-lør
Ringsaker Blad Moelv 7 800 13 900 29 % tir/tor/lør