Mjøsa

Totalt godkjent netto opplag:   69 354
Antall lesere:   113 403
Leserdekning: 47 %
F&M 19/1  


I samkjøringspakken Mjøsa finner du fire lokalaviser. Ved å annonsere i Mjøsa når du daglig ut til 113 403 lesere. Samlet opplag er 69 354 og en leserdekning på 47 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Gudbrandsdølen Dagningen Lillehammer 22 000 37 100 46 % man-lør
Hamar Arbeiderblad Hamar 19 200 38 900 43 % man-lør
Oppland Arbeiderblad Gjøvik 20 400 35 100 43 % man-lør
Ringsaker Blad Moelv 7 800 13 900 31 % tir/tor/lør