Mjøsa

Totalt godkjent netto opplag:   69 963
Antall lesere:   108 800
Leserdekning: 46 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Mjøsa finner du fire lokalaviser. Ved å annonsere i Mjøsa når du daglig ut til 108 800 lesere. Samlet opplag er 69 963og en leserdekning på 46 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Gudbrandsdølen Dagningen Lillehammer 22 500 36 300 45 % man-lør
Hamar Arbeiderblad Hamar 19 000 37 000 41 % man-lør
Oppland Arbeiderblad Gjøvik 20 600 33 000 42 % man-lør
Ringsaker Blad Moelv 7 900 13 200 26 % tir/tor/lør