Mjøsa

Totalt godkjent netto opplag:   69 963
Antall lesere: 97 700
Leserdekning: 41 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Mjøsa finner du fire lokalaviser. Ved å annonsere i Mjøsa når du daglig ut til 97 700 lesere. Samlet opplag er 69 963 og en leserdekning på 41 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Gudbrandsdølen Dagningen Lillehammer 22 500 32 600 40 % man-lør
Hamar Arbeiderblad Hamar 19 000 34 000 37 % man-lør
Oppland Arbeiderblad Gjøvik 20 600 28 800 36 % man-lør
Ringsaker Blad Moelv 7 900 12 500 25 % tir/tor/lør