Møre og Romsdal by

Totalt godkjent netto opplag:   53 783
Antall lesere:   88 052
Leserdekning: 41 %
F&M 19/2  


I samkjøringspakken Møre og Romsdal by finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i Møre og Romsdal by når du daglig ut til 88 052 lesere. Samlet opplag er 53 783 og en leserdekning på 41 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Romsdals Budstikke Molde 15 900 26 200 45 % man-lør
Sunnmørsposten Ålesund 25 800 47 300 37 % man-lør
Tidens Krav Kristiansund 12 100 18 500 36 % man-lør