Møre og Romsdal by

Totalt godkjent netto opplag:   54 762
Antall lesere:   87 800
Leserdekning: 40 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Møre og Romsdal by finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i Møre og Romsdal by når du daglig ut til 87 800 lesere. Samlet opplag er 54 762 og en leserdekning på 40 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Romsdals Budstikke Molde 16 200 26 500 45 % man-lør
Sunnmørsposten Ålesund 26 300 46 800 36 % man-lør
Tidens Krav Kristiansund 12 200 18 600 39 % tir-lør