Møre og Romsdal by

Totalt godkjent netto opplag:   53 983
Antall lesere:   93 244
Leserdekning: 43 %
F&M 19/1  


I samkjøringspakken Møre og Romsdal by finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i Møre og Romsdal by når du daglig ut til 93 244 lesere. Samlet opplag er 53 983 og en leserdekning på 43 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Romsdals Budstikke Molde 16 000 27 600 47 % man-lør
Sunnmørsposten Ålesund 25 800 50 200 39 % man-lør
Tidens Krav Kristiansund 12 100 19 500 38 % man-lør