Nedre Glomma

Totalt godkjent netto opplag:   56 670
Antall lesere:  64 900
Leserdekning: 28 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Nedre Glomma finner du fire lokalaviser.Ved å annonsere i Nedre Glomma når du daglig ut til 64 900 lesere. Samlet opplag er 56 670 og en leserdekning på 28 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Fredriksstad Blad Fredrikstad 23 000 23 500 26 % man-lør
Halden Arbeiderblad Halden 7 600 9 200 30 % man/ons/tor/fre
Moss Avis Moss 13 500 18 600 28 % man-lør
Sarpsborg Arbeiderblad Sarpsborg 12 500 15 500 24 % man-lør