Nedre Glomma

Totalt godkjent netto opplag:   55 394
Antall lesere:  76 684
Leserdekning: 35 %
F&M 19/1  


I samkjøringspakken Nedre Glomma finner du fire lokalaviser.Ved å annonsere i Nedre Glomma når du daglig ut til 76 684 lesere. Samlet opplag er 55 394 og en leserdekning på 35 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Fredriksstad Blad Fredrikstad 22 100 29 000 32 % man-lør
Halden Arbeiderblad Halden 7 300 9 200 30 % man/ons/tor/fre
Moss Avis Moss 13 500 22 100 36 % man-lør
Sarpsborg Arbeiderblad Sarpsborg 12 500 19 600 34 % man-lør