Nedre Glomma

Totalt godkjent netto opplag:   55 157
Antall lesere:  73 627
Leserdekning: 33 %
F&M 19/2  


I samkjøringspakken Nedre Glomma finner du fire lokalaviser.Ved å annonsere i Nedre Glomma når du daglig ut til 73 627 lesere. Samlet opplag er 55 157 og en leserdekning på 33 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Fredriksstad Blad Fredrikstad 22 200 27 700 30 % man-lør
Halden Arbeiderblad Halden 7 300 9 400 31 % man/ons/tor/fre
Moss Avis Moss 13 400 21 000 34 % man-lør
Sarpsborg Arbeiderblad Sarpsborg 12 300 18 800 32 % man-lør