Nordlyssamkjøringen

Totalt godkjent netto opplag:   65 993
Antall lesere: 88 100
Leserdekning: 32 %
F&M 20//2  


I samkjøringspakken Nordlyssamkjøringen finner du fem lokalaviser. Ved å annonsere i Nordlyssamkjøringen når du daglig ut til 88 100 lesere. Samlet opplag er 65 993 og en leserdekning på 32 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Avisa Nordland Bodø 20 300 28 100 33 % man -lør
Bladet Vesterålen Sortland 6 400 11 400 37 % tir-lør
Fremover Narvik 7 700 9 500 36 % man/ons/tor/fre
Lofotposten Svolvær 6 900 7 600 28 % tir/ons/tor/lør
Nordlys Tromsø 24 700 33 400 28 % man-lør