Nord by

Totalt godkjent netto opplag: 45 008
Antall lesere:  65 700
Leserdekning: 33 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Nord by finner du to lokalaviser. Ved å annonsere i Nord by når du daglig ut til 65 700 lesere. Samlet opplag er 45 008  og en leserdekning på 33 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Avisa Nordland Bodø 20 300 31 100 37 % man -lør
Nordlys Tromsø 24 700 34 700 29 % man-lør