Nord by

Totalt godkjent netto opplag: 43 504
Antall lesere:  76 379
Leserdekning: 38 %
F&M 19/1  


I samkjøringspakken Nord by finner du to lokalaviser. Ved å annonsere i Nord by når du daglig ut til 76 379lesere. Samlet opplag er 43 504 og en leserdekning på 38 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Avisa Nordland Bodø 19 800 34 900 42 % man -lør
Nordlys Tromsø 23 700 41 600 35 % man-lør