Nord by

Totalt godkjent netto opplag: 43 999
Antall lesere:  67 981
Leserdekning: 34 %
F&M 19/2  


I samkjøringspakken Nord by finner du to lokalaviser. Ved å annonsere i Nord by når du daglig ut til 67 981 lesere. Samlet opplag er 43 999 og en leserdekning på 34 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Avisa Nordland Bodø 19 800 31 700 38 % man -lør
Nordlys Tromsø 24 200 36 300 30 % man-lør