Nord by

Totalt godkjent netto opplag: 45 008
Antall lesere:  61 400
Leserdekning: 30 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Nord by finner du to lokalaviser. Ved å annonsere i Nord by når du daglig ut til 61 400 lesere. Samlet opplag er 45 008  og en leserdekning på 30 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Avisa Nordland Bodø 20 300 28 100 33 % man -lør
Nordlys Tromsø 24 700 33 400 28 % man-lør