Nordland

Totalt godkjent netto opplag:   59 723
Antall lesere: 77 400
Leserdekning: 34 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Nordland finner du syv lokalaviser. Ved å annonsere i Nordland når du daglig ut til 77 400 lesere. Samlet opplag er 59 723 og en leserdekning på 34 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Avisa Nordland Bodø 20 300 28 100 33 % man -lør
Bladet Vesterålen Sortland 6 400 11 400 37 % tir-lør
Fremover Narvik 7 700 9 500 36 % man/ons/tor/fre
Helgelendingen Mosjøen 6 800 9 700 40 % man/ons/tor/fre
Lofot-Tidende Leknes 3 100 4 600 30 % torsdag
Lofotposten Svolvær 6 900 7 600 28 % tir/ons/tor/lør
Rana Blad Mo i Rana 8 600 11 300 36 % man/ons/tor/fre