Nordland

Totalt godkjent netto opplag:   59 723
Antall lesere: 83 500
Leserdekning: 40 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Nordland finner du syv lokalaviser. Ved å annonsere i Nordland når du daglig ut til 83 500 lesere. Samlet opplag er 59 723 og en leserdekning på 40 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Avisa Nordland Bodø 20 300 31 100 37 % man -lør
Bladet Vesterålen Sortland 6 400 12 100 39 % tir-lør
Fremover Narvik 7 700 9 900 40 % man/ons/tor/fre
Helgelendingen Mosjøen 6 800 10 300 37 % man/ons/tor/fre
Lofot-Tidende Leknes 3 100 4 700 30 % torsdag
Lofotposten Svolvær 6 900 8 900 33 % tir/ons/tor/lør
Rana Blad Mo i Rana 8 600 12 100 38 % man/ons/tor/fre