Oppland

Totalt godkjent netto opplag:   58 223
Antall lesere:  88 977
Leserdekning: 48 %
F&M 19/2  


I samkjøringspakken Oppland finner du fire lokalaviser. Ved å annonsere i Oppland når du daglig ut til 88 977 lesere. Samlet opplag er 58 223 og en leserdekning på 48 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Gudbrandsdølen Dagningen Lillehammer 22 300 39 000 48 % man-lør
Hadeland Hadeland 7 200 10 400 44 % man/ons/fre
Oppland Arbeiderblad Gjøvik 20 200 34 100 42 % man-lør
Valdres Fagernes 8 500 12 100 58 % tir/tor/lør