Oppland

Totalt godkjent netto opplag:   59 230
Antall lesere: 76 500
Leserdekning: 40 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Oppland finner du fire lokalaviser. Ved å annonsere i Oppland når du daglig ut til 76 500 lesere. Samlet opplag er 59 230 og en leserdekning på 40 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Gudbrandsdølen Dagningen Lillehammer 22 500 32 600 40 % man-lør
Hadeland Hadeland 7 400 9 200 34 % man/ons/fre
Oppland Arbeiderblad Gjøvik 20 600 28 800 36 % man-lør
Valdres Fagernes 8 800 10 800 54 % tir/tor/lør