Oppland

Totalt godkjent netto opplag:   59 230
Antall lesere:  84 900
Leserdekning: 46 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Oppland finner du fire lokalaviser. Ved å annonsere i Oppland når du daglig ut til 84 900 lesere. Samlet opplag er 59 230 og en leserdekning på 46 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Gudbrandsdølen Dagningen Lillehammer 22 500 36 300 45 % man-lør
Hadeland Hadeland 7 400 9 800 44 % man/ons/fre
Oppland Arbeiderblad Gjøvik 20 600 33 000 42 % man-lør
Valdres Fagernes 8 800 11 600 57 % tir/tor/lør