Oppland

Totalt godkjent netto opplag:   58 101
Antall lesere:  87 598
Leserdekning: 47 %
F&M 19/1  


I samkjøringspakken Oppland finner du fire lokalaviser. Ved å annonsere i Oppland når du daglig ut til 87 598 lesere. Samlet opplag er 58 101 og en leserdekning på 47 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Gudbrandsdølen Dagningen Lillehammer 22 000 37 100 46 % man-lør
Hadeland Hadeland 7 300 10 000 42 % man/ons/fre
Oppland Arbeiderblad Gjøvik 20 400 35 100 43 % man-lør
Valdres Fagernes 8 500 12 600 60 % tir/tor/lør