Østfold By

Totalt godkjent netto opplag:   68 751
Antall lesere:  80 200
Leserdekning: 29 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Østfold By finner du fem lokalaviser. Ved å annonsere i Østfold By når du daglig ut til 80 200 lesere. Samlet opplag er 68 751 og en leserdekning på 29 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Fredriksstad Blad Fredrikstad 23 000 23 500 26 % man-lør
Halden Arbeiderblad Halden 7 600 9 200 30 % man/ons/tor/fre
Moss Avis Moss 13 500 18 600 28 % man-lør
Sarpsborg Arbeiderblad Sarpsborg 12 500 15 500 24 % man-lør
Smaalenenes Avis Askim 12 100 15 800 30 % tir, tor, lør