Østfold By

Totalt godkjent netto opplag:   68 751
Antall lesere:  87 100
Leserdekning: 32 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Østfold By finner du fem lokalaviser. Ved å annonsere i Østfold By når du daglig ut til 87 100 lesere. Samlet opplag er 68 751 og en leserdekning på 32 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Fredriksstad Blad Fredrikstad 23 000 26 000 29 % man-lør
Halden Arbeiderblad Halden 7 600 9 500 31 % man/ons/tor/fre
Moss Avis Moss 13 500 20 000 33 % man-lør
Sarpsborg Arbeiderblad Sarpsborg 12 500 18 700 32 % man-lør
Smaalenenes Avis Askim 12 100 16 300 31 % tir, tor, lør