Østfold By

Totalt godkjent netto opplag:   66 988
Antall lesere:  89 852
Leserdekning: 33 %
F&M 19/2  


I samkjøringspakken Østfold By finner du fem lokalaviser. Ved å annonsere i Østfold By når du daglig ut til 89 852 lesere. Samlet opplag er 66 988 og en leserdekning på 33 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Fredriksstad Blad Fredrikstad 22 200 27 700 30 % man-lør
Halden Arbeiderblad Halden 7 300 9 400 31 % man/ons/tor/fre
Moss Avis Moss 13 400 21 000 34 % man-lør
Sarpsborg Arbeiderblad Sarpsborg 12 300 18 800 32 % man-lør
Smaalenenes Avis Askim 11 800 16 800 32 % man-lør