Østfold By

Totalt godkjent netto opplag:   67 300
Antall lesere:  93 680
Leserdekning: 37 %
F&M 19/1  


I samkjøringspakken Østfold By finner du fem lokalaviser. Ved å annonsere i Østfold By når du daglig ut til 93 680 lesere. Samlet opplag er 67 300 og en leserdekning på 37 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Fredriksstad Blad Fredrikstad 22 100 29 000 32 % man-lør
Halden Arbeiderblad Halden 7 300 9 200 30 % man/ons/tor/fre
Moss Avis Moss 13 500 22 100 36 % man-lør
Sarpsborg Arbeiderblad Sarpsborg 12 500 19 600 34 % man-lør
Smaalenenes Avis Askim 11 900 17 900 35 % man-lør