Østfold Follo

Totalt godkjent netto opplag:  100 757
Antall lesere:   116 700
Leserdekning: 29 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Østfold Follo finner du tolv lokalaviser. Ved å annonsere i Østfold Follo når du daglig ut til 116 700  lesere. Samlet opplag er 100 757 og en leserdekning på 29 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Akershus Amtstidende Drøbak 7 900 8 800 25 % man/ons/fre
Demokraten Fredrikstad 3 200 6 300 7 % tir/tor/lør
Enebakk Avis Enebakk 2 500 4 000 38 % torsdag
Fredriksstad Blad Fredrikstad 23 000 23 500 26 % man-lør
Halden Arbeiderblad Halden 7 600 9 200 30 % man/ons/tor/fre
Moss Avis Moss 13 500 18 600 28 % man-lør
Rakkestad Avis Rakkestad 2 500 3 900 51 % torsdag
Sarpsborg Arbeiderblad Sarpsborg 12 500 15 500 24 % man-lør
Smaalenenes Avis Askim 12 100 15 800 30 % tir, tor, lør
Vestby Avis Vestby 3 400 4 600 27 % torsdag
Østlandets Blad Ski 10 200 12 400 18 % man-fre
Ås Avis Ås 2 300 3 700 17 % torsdag