Østfold Follo

Totalt godkjent netto opplag:  96 296
Antall lesere:   135 692
Leserdekning: 35 %
F&M 19/1  


I samkjøringspakken Østfold Follo finner du tolv lokalaviser. Ved å annonsere i Østfold Follo når du daglig ut til 135 692 lesere. Samlet opplag er 96 296 og en leserdekning på 35 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Akershus Amtstidende Drøbak 7 400 10 200 31 % man/ons/fre
Demokraten Fredrikstad 3 800 7 900 10 % tir/tor/lør
Enebakk Avis Enebakk 2 500 4 100 40 % torsdag
Fredriksstad Blad Fredrikstad 22 100 29 000 32 % man-lør
Halden Arbeiderblad Halden 7 300 9 200 30 % man/ons/tor/fre
Moss Avis Moss 13 500 22 100 36 % man-lør
Rakkestad Avis Rakkestad 2 400 4 400 52 % torsdag
Sarpsborg Arbeiderblad Sarpsborg 12 500 19 600 34 % man-lør
Smaalenenes Avis Askim 11 900 17 900 35 % man-lør
Vestby Avis Vestby 3 400 4 800 29 % torsdag
Østlandets Blad Ski 9 600 16 500 23 % man-fre
Ås Avis Ås 2 300 3 800 20 % torsdag