Østfold Follo

Totalt godkjent netto opplag:  98 830
Antall lesere:   129 548
Leserdekning: 33 %
F&M 19/2  


I samkjøringspakken Østfold Follo finner du tolv lokalaviser. Ved å annonsere i Østfold Follo når du daglig ut til 129 548 lesere. Samlet opplag er 98 830 og en leserdekning på 33 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Akershus Amtstidende Drøbak 7 500 9 700 29 % man/ons/fre
Demokraten Fredrikstad 3 900 8 100 9 % tir/tor/lør
Enebakk Avis Enebakk 2 400 4 300 41 % torsdag
Fredriksstad Blad Fredrikstad 22 200 27 700 30 % man-lør
Halden Arbeiderblad Halden 7 300 9 400 31 % man/ons/tor/fre
Moss Avis Moss 13 400 21 000 34 % man-lør
Rakkestad Avis Rakkestad 2 400 4 200 48 % torsdag
Sarpsborg Arbeiderblad Sarpsborg 12 300 18 800 32 % man-lør
Smaalenenes Avis Askim 11 800 16 800 32 % man-lør
Vestby Avis Vestby 3 400 4 900 29 % torsdag
Østlandets Blad Ski 9 900 14 800 20 % man-fre
Ås Avis Ås 2 300 3 000 15 % torsdag