Østfold Follo

Totalt godkjent netto opplag:  100 757
Antall lesere:   125 100
Leserdekning: 33 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Østfold Follo finner du tolv lokalaviser. Ved å annonsere i Østfold Follo når du daglig ut til 125 100  lesere. Samlet opplag er 100 757 og en leserdekning på 33 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Akershus Amtstidende Drøbak 7 900 9 300 27 % man/ons/fre
Demokraten Fredrikstad 3 200 7 500 8 % tir/tor/lør
Enebakk Avis Enebakk 2 500 4 700 44 % torsdag
Fredriksstad Blad Fredrikstad 23 000 26 000 29 % man-lør
Halden Arbeiderblad Halden 7 600 9 500 31 % man/ons/tor/fre
Moss Avis Moss 13 500 20 000 33 % man-lør
Rakkestad Avis Rakkestad 2 500 4 000 47 % torsdag
Sarpsborg Arbeiderblad Sarpsborg 12 500 18 700 32 % man-lør
Smaalenenes Avis Askim 12 100 16 300 31 % tir, tor, lør
Vestby Avis Vestby 3 400 4 900 30 % torsdag
Østlandets Blad Ski 10 200 13 500 19 % man-fre
Ås Avis Ås 2 300 3 200 15 % torsdag