Østfold Follo By

Totalt godkjent netto opplag:  84 377
Antall lesere:   113 428
Leserdekning: 31 %
F&M 19/2  


I samkjøringspakken Østfold Follo By finner du syv lokalaviser.Ved å annonsere i Østfold Follo når du daglig ut til 113 428 lesere. Samlet opplag er 84 377 og en leserdekning på 31 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Akershus Amtstidende Drøbak 7 500 9 700 29 % man/ons/fre
Fredriksstad Blad Fredrikstad 22 200 27 700 30 % man-lør
Halden Arbeiderblad Halden 7 300 9 400 31 % man/ons/tor/fre
Moss Avis Moss 13 400 21 000 34 % man-lør
Sarpsborg Arbeiderblad Sarpsborg 12 300 18 800 32 % man-lør
Smaalenenes Avis Askim 11 800 16 800 32 % man-lør
Østlandets Blad Ski 9 900 14 800 20 % man-fre