Østfold Follo By

Totalt godkjent netto opplag:  84 273
Antall lesere:   119 215
Leserdekning: 32 %
F&M 19/1  


I samkjøringspakken Østfold Follo By finner du syv lokalaviser.Ved å annonsere i Østfold Follo når du daglig ut til 119 215 lesere. Samlet opplag er 84 273 og en leserdekning på 32 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Akershus Amtstidende Drøbak 7 400 10 200 31 % man/ons/fre
Fredriksstad Blad Fredrikstad 22 100 29 000 32 % man-lør
Halden Arbeiderblad Halden 7 300 9 200 30 % man/ons/tor/fre
Moss Avis Moss 13 500 22 100 36 % man-lør
Sarpsborg Arbeiderblad Sarpsborg 12 500 19 600 34 % man-lør
Smaalenenes Avis Askim 11 900 17 900 35 % man-lør
Østlandets Blad Ski 9 600 16 500 23 % man-fre