Østfold Follo By

Totalt godkjent netto opplag: 86 862
Antall lesere:   100 600
Leserdekning: 26 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Østfold Follo By finner du syv lokalaviser.Ved å annonsere i Østfold Follo når du daglig ut til 100 600 lesere. Samlet opplag er 86 862 og en leserdekning på 26 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Akershus Amtstidende Drøbak 7 900 8 800 25 % man/ons/fre
Fredriksstad Blad Fredrikstad 23 000 23 500 26 % man-lør
Halden Arbeiderblad Halden 7 600 9 200 30 % man/ons/tor/fre
Moss Avis Moss 13 500 18 600 28 % man-lør
Sarpsborg Arbeiderblad Sarpsborg 12 500 15 500 24 % man-lør
Smaalenenes Avis Askim 12 100 15 800 30 % tir, tor, lør
Østlandets Blad Ski 10 200 12 400 18 % man-fre