Østfold Follo By

Totalt godkjent netto opplag: 86 862
Antall lesere:   109 000
Leserdekning: 29 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Østfold Follo By finner du syv lokalaviser.Ved å annonsere i Østfold Follo når du daglig ut til 109 000 lesere. Samlet opplag er 86 862 og en leserdekning på 29 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Akershus Amtstidende Drøbak 7 900 9 300 27 % man/ons/fre
Fredriksstad Blad Fredrikstad 23 000 26 000 29 % man-lør
Halden Arbeiderblad Halden 7 600 9 500 31 % man/ons/tor/fre
Moss Avis Moss 13 500 20 000 33 % man-lør
Sarpsborg Arbeiderblad Sarpsborg 12 500 18 700 32 % man-lør
Smaalenenes Avis Askim 12 100 16 300 31 % tir, tor, lør
Østlandets Blad Ski 10 200 13 500 19 % man-fre