Øvre Glomma

Totalt godkjent netto opplag: 43 713
Antall lesere: 58 200
Leserdekning: 26 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Øvre Glomma finner du fire lokalaviser. Ved å annonsere i Øvre Glomma når du daglig ut til 58 200 lesere. Samlet opplag er 43 713 og en leserdekning på 26 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Akershus Amtstidende Drøbak 7 900 9 300 27 % man/ons/fre
Moss Avis Moss 13 500 20 000 33 % man-lør
Smaalenenes Avis Askim 12 100 16 300 31 % man-lør
Østlandets Blad Ski 10 200 13 500 19 % man-fre