Øvre Glomma

Totalt godkjent netto opplag: 42 634
Antall lesere: 61 207
Leserdekning: 36 %
F&M 19/2  


I samkjøringspakken Øvre Glomma finner du fire lokalaviser. Ved å annonsere i Øvre Glomma når du daglig ut til 61 207 lesere. Samlet opplag er 42 634 og en leserdekning på 36 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Akershus Amtstidende Drøbak 7 500 9 700 29 % man/ons/fre
Moss Avis Moss 13 400 21 000 34 % man-lør
Smaalenenes Avis Askim 11 800 16 800 32 % man-lør
Østlandets Blad Ski 9 900 14 800 20 % man-fre