Øvre Glomma

Totalt godkjent netto opplag:  42 341
Antall lesere:   71 200
Leserdekning: 36 %
F&M 18/2  


I samkjøringspakken Øvre Glomma finner du fire lokalaviser. Ved å annonsere i Øvre Glomma når du daglig ut til 71 200 lesere. Samlet opplag er 42 341 og en leserdekning på 36 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Akershus Amtstidende Drøbak 7 400 10 200 31 % man/ons/fre
Moss Avis Moss 13 500 22 100 36 % man-lør
Smaalenenes Avis Askim 11 900 17 900 35 % man-lør
Østlandets Blad Ski 9 600 16 500 23 % man-fre