Rogaland By

Totalt godkjent netto opplag: 25 215
Antall lesere:  42 700
Leserdekning: 16 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Rogaland By finner du to lokalaviser. Ved å annonsere i Rogaland By når du daglig ut til 47 200 lesere. Samlet opplag er 25 215 og en leserdekning på 16 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Haugesunds Avis Haugesund 21 200 31 400 28 % man-lør
Rogalands Avis Stavanger 0 11 400 5 % man-lør