Rogaland By

Totalt godkjent netto opplag: 24 777
Antall lesere:  47 764
Leserdekning: 18 %
F&M 19/1  


I samkjøringspakken Rogaland By finner du to lokalaviser. Ved å annonsere i Rogaland By når du daglig ut til 47 764 lesere. Samlet opplag er 24 777 og en leserdekning på 18 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Haugesunds Avis Haugesund 20 700 35 400 33 % man-lør
Rogalands Avis Stavanger 4 000 12 500 7 % man-lør