Rogaland By

Totalt godkjent netto opplag: 25 215
Antall lesere:  44 500
Leserdekning: 17 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Rogaland By finner du to lokalaviser. Ved å annonsere i Rogaland By når du daglig ut til 44 500 lesere. Samlet opplag er 25 215 og en leserdekning på 17 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Haugesunds Avis Haugesund 21 200 32 400 30 % man-lør
Rogalands Avis Stavanger 0 12 200 6 % man-lør