Rundt Drammen

Totalt godkjent netto opplag: 16 568
Antall lesere:     33 000
Leserdekning: 27 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Rundt Drammen finner du fem lokalaviser. Ved å annonsere i Rundt Drammen når du daglig ut til 33 000 lesere. Samlet opplag er 16 568 og en leserdekning på 27 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Eikerbladet Mjøndalen 2 800 8 300 25 % torsdag
Lierposten Lier 3 600 8 500 30 % torsdag
Røyken og Hurums Avis Sætre 5 400 9 000 26 % tir/tor
Sande Avis Sande 2 500 4 200 45 % torsdag
Svelviksposten Svelvik 2 200 3 300 49 % torsdag