Rundt Drammen

Totalt godkjent netto opplag: 16 568
Antall lesere:     34 400
Leserdekning: 30 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Rundt Drammen finner du fem lokalaviser. Ved å annonsere i Rundt Drammen når du daglig ut til 34 400 lesere. Samlet opplag er 16 568 og en leserdekning på 30 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Eikerbladet Mjøndalen 2 800 8 400 20 % torsdag
Lierposten Lier 3 600 9 500 38 % torsdag
Røyken og Hurums Avis Sætre 5 400 9 600 28 % tir/tor
Sande Avis Sande 2 500 4 100 46 % torsdag
Svelviksposten Svelvik 2 200 3 400 50 % torsdag