Rundt Drammen

Totalt godkjent netto opplag: 16 183
Antall lesere:     36 320
Leserdekning: 31 %
F&M 19/1  


I samkjøringspakken Rundt Drammen finner du fem lokalaviser. Ved å annonsere i Rundt Drammen når du daglig ut til 36 320 lesere. Samlet opplag er 16 183 og en leserdekning på 31 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Eikerbladet Mjøndalen 2 900 9 200 22 % torsdag
Lierposten Lier 3 700 9 200 33 % torsdag
Røyken og Hurums Avis Sætre 5 000 10 800 32 % tir/tor
Sande Avis Sande 2 400 3 900 41 % torsdag
Svelviksposten Svelvik 2 200 4 300 54 % torsdag