Rundt Drammen

Totalt godkjent netto opplag: 16 232
Antall lesere:     36 102
Leserdekning: 31 %
F&M 19/2  


I samkjøringspakken Rundt Drammen finner du fem lokalaviser. Ved å annonsere i Rundt Drammen når du daglig ut til 36 102 lesere. Samlet opplag er 16 232 og en leserdekning på 31 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Eikerbladet Mjøndalen 2 800 8 900 21 % torsdag
Lierposten Lier 3 700 10 200 37 % torsdag
Røyken og Hurums Avis Sætre 5 100 10 500 30 % tir/tor
Sande Avis Sande 2 500 3 700 41 % torsdag
Svelviksposten Svelvik 2 200 3 700 47 % torsdag