Sogn&Fjordane

Totalt godkjent netto opplag: 24 526
Antall lesere:  42 467
Leserdekning: 47 %
F&M 19/1  


I samkjøringspakken Sogn&Fjordane finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i Sogn&Fjordane når du daglig ut til 42 467 lesere. Samlet opplag er 24 526 og en leserdekning på 47 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Firda Førde 11 500 22 100 41 % man-lør
Firdaposten Florø 4 900 7 700 36 % ons/fre
Sogn Avis Sogndal 8 100 16 600 53 % man/tir/ons/tor/lør