Sogn&Fjordane

Totalt godkjent netto opplag: 24 526
Antall lesere:  41 254
Leserdekning: 45 %
F&M 19/2  


I samkjøringspakken Sogn&Fjordane finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i Sogn&Fjordane når du daglig ut til 41 254 lesere. Samlet opplag er 24 526 og en leserdekning på 45 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Firda Førde 11 500 20 300 38 % man-lør
Firdaposten Florø 4 900 8 000 38 % ons/fre
Sogn Avis Sogndal 8 100 16 400 50 % man/tir/ons/tor/lør