Sogn&Fjordane

Totalt godkjent netto opplag: 24 840
Antall lesere:  38 700
Leserdekning: 44 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Sogn&Fjordane finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i Sogn&Fjordane når du daglig ut til 38 700 lesere. Samlet opplag er 24 840 og en leserdekning på 44 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Firda Førde 11 800 17 500 35 % man-lør
Firdaposten Florø 5 000 8 000 41 % ons/fre
Sogn Avis Sogndal 8 000 16 300 54 % man/tir/ons/tors/lør