Sogn&Fjordane

Totalt godkjent netto opplag: 24 840
Antall lesere:  41 600
Leserdekning: 46 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Sogn&Fjordane finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i Sogn&Fjordane når du daglig ut til 41 600 lesere. Samlet opplag er 24 840 og en leserdekning på 46 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Firda Førde 11 800 19 600 36 % man-lør
Firdaposten Florø 5 000 8 300 43 % ons/fre
Sogn Avis Sogndal 8 000 17 200 55 % man/tir/ons/tor/lør