TK +

Totalt godkjent netto opplag: 17 984
Antall lesere:    27 644
Leserdekning: 45 %
F&M 19/1  


I samkjøringspakken TK + finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i TK + når du daglig ut til 27 644 lesere. Samlet opplag er 17 984 og en leserdekning på 45 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Aura Avis Sunndalsøra 2 700 4 500 41 % tir/tor/fre
Driva Sunndalsøra 3 100 8 000 52 % ons/fre
Tidens Krav Kristiansund 12 100 19 500 38 % man-lør