TK +

Totalt godkjent netto opplag: 18 286
Antall lesere:    25 200
Leserdekning: 41 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken TK + finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i TK + når du daglig ut til 25 200 lesere. Samlet opplag er 18 286 og en leserdekning på 41 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Aura Avis Sunndalsøra 2 800 4 800 41 % tir/tor
Driva Sunndalsøra 3 300 6 800 43 % ons/fre
Tidens Krav Kristiansund 12 200 17 100 37 % tir-lør