TK +

Totalt godkjent netto opplag: 17 984
Antall lesere:    26 337
Leserdekning: 42 %
F&M 19/2  


I samkjøringspakken TK + finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i TK + når du daglig ut til 26 337 lesere. Samlet opplag er 17 984 og en leserdekning på 42 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Aura Avis Sunndalsøra 2 700 4 400 39 % tir/tor
Driva Sunndalsøra 3 100 7 300 46 % ons/fre
Tidens Krav Kristiansund 12 100 18 500 36 % man-lør