Troms

Totalt godkjent netto opplag:   35 142
Antall lesere:  51 653
Leserdekning: 35 %
F&M 19/2  


I samkjøringspakken Troms finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i Troms når du daglig ut til 51 653 lesere. Samlet opplag er 35 142 og en leserdekning på 35 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Fremover Narvik 7 500 9 700 38 % man/ons/tor/fre
Nordlys Tromsø 24 200 36 300 30 % man-lør
Nye Troms Moen/Målselv 3 400 9 100 47 % tir/tor/fre