Troms

Totalt godkjent netto opplag:   34 526
Antall lesere:  56 277
Leserdekning: 38 %
F&M 19/1  


I samkjøringspakken Troms finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i Troms når du daglig ut til 56 277 lesere. Samlet opplag er 34 526 og en leserdekning på 38 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Fremover Narvik 7 300 9 800 38 % man/ons/tor/fre
Nordlys Tromsø 23 700 41 600 35 % man-lør
Nye Troms Moen/Målselv 3 500 10 200 46 % tir/tor/fre