Troms

Totalt godkjent netto opplag:   35 741
Antall lesere: 48 200
Leserdekning: 31 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Troms finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i Troms når du daglig ut til 48 200 lesere. Samlet opplag er 35 741 og en leserdekning på 31 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Fremover Narvik 7 700 9 500 36 % man/ons/tor/fre
Nordlys Tromsø 24 700 33 400 28 % man-lør
Nye Troms Moen/Målselv 3 400 8 300 42 % tir/tor/fre