Troms

Totalt godkjent netto opplag:   35 741
Antall lesere:  50 400
Leserdekning: 34 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Troms finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i Troms når du daglig ut til 50 400 lesere. Samlet opplag er 35 741 og en leserdekning på 34 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Fremover Narvik 7 700 9 900 40 % man/ons/tor/fre
Nordlys Tromsø 24 700 34 700 29 % man-lør
Nye Troms Moen/Målselv 3 400 87 000 45 % tir/tor/fre