Troms Finnmark

Totalt godkjent netto opplag:   37 995
Antall lesere: 52 500
Leserdekning: 28 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Troms Finnmark finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i Troms Finnmark når du daglig ut til 52 500 lesere. Samlet opplag er 37 995 og en leserdekning på 28 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Dagbladet Finnmarken Vadsø 5 900 9 500 34 % man/ons/tor/fre
Finnmark Dagblad Hammerfest 7 400 10 700 25 % man/ons/tors/fre
Nordlys Tromsø 24 700 33 400 28 % man-lør