Troms Finnmark

Totalt godkjent netto opplag:   37 093
Antall lesere: 56 626
Leserdekning: 32 %
F&M 19/2  


I samkjøringspakken Troms Finnmark finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i Troms Finnmark når du daglig ut til 56 626  lesere. Samlet opplag er 37 093 og en leserdekning på 32 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Finnmark Dagblad Hammerfest 7 000 11 400 31 % man/ons/tors/fre
Finnmarken Vadsø 5 800 10 300 35 % man/ons/tor/fre
Nordlys Tromsø 24 200 36 300 30 % man-lør