Troms Finnmark

Totalt godkjent netto opplag:   36 408
Antall lesere: 61 419
Leserdekning: 35 %
F&M 19/1  


I samkjøringspakken Troms Finnmark finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i Troms Finnmark når du daglig ut til 61 419 lesere. Samlet opplag er 36 408 og en leserdekning på 35 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Finnmark Dagblad Hammerfest 6 900 11 300 29 % man/ons/tors/fre
Finnmarken Vadsø 5 800 10 300 35 % man/ons/tor/fre
Nordlys Tromsø 23 700 41 600 35 % man-lør