Troms Finnmark

Totalt godkjent netto opplag:   37 995
Antall lesere: 54 600
Leserdekning: 30 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Troms Finnmark finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i Troms Finnmark når du daglig ut til 54 600 lesere. Samlet opplag er 37 995 og en leserdekning på 30 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Dagbladet Finnmarken Vadsø 5 900 10 200 34 % man/ons/tor/fre
Finnmark Dagblad Hammerfest 7 400 11 300 28 % man/ons/tors/fre
Nordlys Tromsø 24 700 34 700 29 % man-lør