Vestfold

Totalt godkjent netto opplag:   60 948
Antall lesere: 85 289
Leserdekning: 41 %
F&M 19/2  


I samkjøringspakken Vestfold finner du seks lokalaviser.Ved å annonsere i Vestfold når du daglig ut til 85 289 lesere. Samlet opplag er 60 948 og en leserdekning på 41 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Gjengangeren Horten 6 400 9 900 35 % man/ons/tor/fre
Jarlsberg Avis Holmestrand 4 300 8 600 53 % tir/tor/lør
Lokalavisen Øyene Nøtterøy/Tjøme 3 800 10 100 27 % torsdag
Sandefjords Blad Sandefjord 12 300 16 200 25 % man-lør
Tønsbergs Blad Tønsberg 22 200 36 300 35 % man-lør
Østlands-Posten Larvik 12 000 19 300 42 % man-lør