Vestfold By

Totalt godkjent netto opplag:   46 460 
Antall lesere:   68 712
Leserdekning:     37 %
F&M 19/2  


I samkjøringspakken Vestfold By finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i Vestfold By når du daglig ut til 68 712 lesere. Samlet opplag er 46 460 og en leserdekning på 37 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Sandefjords Blad Sandefjord 12 300 16 200 25 % man-lør
Tønsbergs Blad Tønsberg 22 200 36 300 35 % man-lør
Østlands-Posten Larvik 12 000 19 300 42 % man-lør