Vestfold By

Totalt godkjent netto opplag:   47 152 
Antall lesere:   63 500
Leserdekning:     34 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Vestfold By finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i Vestfold By når du daglig ut til 63 500 lesere. Samlet opplag er 47 152 og en leserdekning på 34 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Sandefjords Blad Sandefjord 12 600 16 100 25 % man-lør
Tønsbergs Blad Tønsberg 22 400 32 500 31 % man-lør
Østlands-Posten Larvik 12 100 17 400 39 % man-lør