Vestfold By

Totalt godkjent netto opplag:   46 460 
Antall lesere:   70 823
Leserdekning:     39 %
F&M 19/1  


I samkjøringspakken Vestfold By finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i Vestfold By når du daglig ut til 70 823 lesere. Samlet opplag er 46 460 og en leserdekning på 39 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Sandefjords Blad Sandefjord 12 300 17 000 27 % man-lør
Tønsbergs Blad Tønsberg 22 200 36 700 37 % man-lør
Østlands-Posten Larvik 12 000 20 300 44 % man-lør