Vestfold By

Totalt godkjent netto opplag:   47 152 
Antall lesere:   57 200 
Leserdekning:     31 %
F&M 20/2  


I samkjøringspakken Vestfold By finner du tre lokalaviser. Ved å annonsere i Vestfold By når du daglig ut til 57 200 lesere. Samlet opplag er 47 152 og en leserdekning på 31 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Sandefjords Blad Sandefjord 12 600 15 000 23 % man-lør
Tønsbergs Blad Tønsberg 22 400 28 400 29 % man-lør
Østlands-Posten Larvik 12 100 16 000 34 % man-lør