Vestfold Nord

Totalt godkjent netto opplag:  36 677
Antall lesere:   53 471
Leserdekning: 44 %
F&M 19/1  


I samkjøringspakken Vestfold Nord finner du fire lokalaviser. Ved å annonsere i Vestfold Nord når du daglig ut til 53 471 lesere. Samlet opplag er 36 677 og en leserdekning på 44 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Gjengangeren Horten 6 400 10 400 39 % man/ons/tor/fre
Jarlsberg Avis Holmestrand 4 300 7 600 48 % tir/tor/lør
Lokalavisen Øyene Nøtterøy/Tjøme 3 800 10 700 30 % torsdag
Tønsbergs Blad Tønsberg 22 200 36 700 37 % man-lør