Vestfold Sør

Totalt godkjent netto opplag:   24 271
Antall lesere: 35 883
Leserdekning: 37 %
F&M 19/1  


I samkjøringspakken Vestfold Sør finner du to lokalaviser. Ved å annonsere i Vestfold Sør når du daglig ut til 35 883 lesere. Samlet opplag er 24 271 og en leserdekning på 37 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Sandefjords Blad Sandefjord 12 300 17 000 27 % man-lør
Østlands-Posten Larvik 12 000 20 300 44 % man-lør