Vestfold Sør

Totalt godkjent netto opplag:   24 271
Antall lesere: 34 364
Leserdekning: 34 %
F&M 19/2  


I samkjøringspakken Vestfold Sør finner du to lokalaviser. Ved å annonsere i Vestfold Sør når du daglig ut til 34 364 lesere. Samlet opplag er 24 271 og en leserdekning på 34 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.

Avis Utgiversted Netto opplag Antall lesere Leserdekning Utgivelsesdager
Sandefjords Blad Sandefjord 12 300 16 200 25 % man-lør
Østlands-Posten Larvik 12 000 19 300 42 % man-lør