Produkter

Amedia Marked er Norges største reklamesamkjøring av medier.
Samlet når samkjøringen ut til 2,2 millioner mennesker hver dag.

Print

Digitalt

Distribusjon

Stilling

Mediehusdekning

Amedia Marked / Nyheter

Informasjon til våre samarbeidspartnere

Koronaviruset har snudd opp ned på alle deler av vår hverdag.

I en krisesituasjon er informasjonsbehovet i befolkningen særlig stort. Våre lokalaviser har nå ekstremt høy trafikk og har en kraftig økning i lesertallene. Redaksjonene våre jobber hver dag med å gi alle våre lesere oppdatert og relevant informasjon om sine lokalmiljøer og hva som skjer i samfunnet. Dette er bærebjelken i vår journalistikk og er en sentral del av samfunnsoppdraget til Amedia og lokalavisene. I disse tider er også informasjon fra annonsører til våre lesere kritisk viktig.

I lys av denne situasjonen så har vi gjort noen tilpasninger til våre retningslinjer for kanselleringer av bestillinger.

Les mer

Tett På

AMedia Marked / tett-pa

TETT PÅ 2020

TETT PÅ er en konkurranse som kårer den beste reklamen i Amedia Markeds lokale medier. Vi ønsker å utfordre og oppfordre til kreativitet på lokale flater og reklamekampanjer som utnytter lokal kommunikasjonskraft.

Send inn bidrag Les mer