Iversen konstituert som Direktør Yield Management

Iversen konstituert som Direktør Yield Management

Karl Espen Iversen er konstituert som direktør for Yield Management i Amedia. Han kommer fra stillingen som salgsdirektør for Amedia region Vest.  Iversen har tidligere også vært konstituert som administrerende direktør i Bergensavisen. Han vil nå gå inn i ledergruppen hos Amedia Salg og Marked og vil rapportere til konserndirektør Victoria Schultz.
Iversen har fått ansvaret for Amedias totale digitale varelager. I dette ligger blant annet strategien for varelagerutviklingen i Amedia. Målsetningen er å øke utsolgtgrad og øke snittinntekten på det totale varelageret. I tillegg har Iversen et overordnet ansvar for yield både på print og distribusjonsinntektene i Amedia. 
- Jeg gleder meg til å komme i gang i ny stilling med tilhørende oppgaver og målsettinger. Det skjer mye spennende i Amedia om dagen og vi har mange spennende prosjekter vi jobber med, sier Karl Espen Iversen.
- Jeg er veldig glad for at Karl Espen har sagt ja til dette oppdraget, han har hatt stor suksess med Yield Management som salgsdirektør i region Vest, og er et positivt bidrag inn i ledergruppen, sier konserndirektør Victoria Schultz.

- Det har vært viktig for Amedia å løfte hele tematikken rundt Yield Management på et høyere nivå i organisasjonen, det har vi nå fått på plass. Det skjer veldig mye i mediebransjen og vi ønsker å levere effektive produkter til våre kunder hele tiden, samtidig som vi sikrer optimal inntjening på alle våre flater til enhver tid. Vi skal være med å finansiere lokaljournalistikk, det er dette vi ønsker å levere på, sier Schultz.