Print

Amedia Marked består av 100 lokalaviser med et samlet lesertall på 1 228 000 millioner. Totalt godkjent netto opplag er 912 000. Hos oss kan du kjøpe attraktive samkjøringspakker eller annonsere akkurat i de avisene du selv måtte ønske. Under finner du våre produktpakker/samkjøringspakker, oversikt over våre aviser, priskalkulator og informasjon om annonsebestilling og frister.

Les mer
Produktpakker
Avisoversikt
Priskalkulator
Annonsebestilling og frister

Lesere

1 198 500

Leserdekning

26 %

Opplag

912 000